Εκπαιδευτικά Προΐοντα

KA205 - Στρατηγικές Συνεργασίας για τη νεολαία

Το έργο DCD θα καταφέρει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογία για νέους για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και δεξιότητες, καλύπτοντας επίσης τις πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
– Δημιουργία Εγχειριδίου για την Ψηφιακή Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση Νέων για χρήση σε πολιτιστικά πλαίσια και οργανισμούς που θα περιλαμβάνει: παραδείγματα, πρακτικές, εμπειρίες, μάρτυρες, αφήγηση ιστοριών
υλικό και συνεντεύξεις (IO1)
– Ψηφιακό Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σπουδών Νέων (IO2)
Αυτό το Πολιτιστικό Ψηφιακό Εγχειρίδιο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να μάθετε τις
έννοιες της ψηφιακής κουλτούρας, των συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων, πώς έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, πώς επηρεάζονται οι νέοι και ποιες είναι οι πιο απαραίτητες θέσεις εργασίας στις μέρες μας και στο μέλλον. Θα μπορείτε επίσης να μάθετε παραδείγματα υφιστάμενων οργανισμών και ιδρυμάτων που εφαρμόζουν τον ψηφιακό πολιτισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η ψυχολογία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας ζωή, ώστε να μπορείτε να μάθετε ποιες είναι οι παθητικές και αρνητικές επιπτώσεις των εργασιών που βασίζονται στην τέχνη και την τεχνολογία και ποιοι τρόποι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί για να ενισχύσετε την ψηφιακή σας ενημερ;oτητα.
Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, παρέχεται μια λίστα εργαλείων και πόρων για τη διευκόλυνση αυτής της
διαδικασίας, μαζί με εθνικές έρευνες για αυτές τις έννοιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Ισλανδία.