ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

KA205 - Strategic Partnerships for youth

Το έργο Digital Cultural Designer (DCD) ασχολείται με την επέκταση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων ειδικά στον τομέα του πολιτισμού με στόχο τη βελτίωση της πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων και μεθόδων. Καθώς οι νέοι είναι οι κύριοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας και καθώς το 2020 είναι η νέα ψηφιακή εποχή, υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η ψηφιακή ευαισθητοποίηση των νέων και να αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους στον τομέα της πληροφορικής και σε άλλα τεχνολογικά πλαίσια, αυξάνοντας τις γνώσεις τους και την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του έργου DCD και στις κοινωνίες τους γενικότερα. Οι νέοι είναι οι μελλοντικοί ψηφιακοί ηγέτες και επιχειρηματίες, καθώς η νεανική επιχειρηματικότητα και η ψηφιοποίηση αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2020-2021. Το έργο στοχεύει επίσης να παρουσιάσει στους νέους την έννοια των ανοιχτών δεδομένων επιτρέποντάς τους να μάθουν και να πειραματιστούν με τα ανοιχτά δεδομένα, ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες.

Οι ψηφιακοί χρήστες του σήμερα είναι οι γνώστες δεδομένων του αύριο. Επιπλέον, είναι επίσης μια ηλικιακή ομάδα που αρχίζει να επενδύει τη δική της ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση. Οι ίδιοι οι ντόπιοι και η κοινωνία μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Κάνοντας κατανοητό για τους νέους το θέμα των ανοιχτών δεδομένων, οι νέοι μπορούν εύκολα να πειραματιστούν μέσω διαδραστικών σειρών βίντεο, κλιπ κινουμένων σχεδίων, συνεντεύξεων ειδικών και, στη συνέχεια, όλο και περισσότεροι νέοι μπορούν να τολμήσουν να περάσουν τη γέφυρα ανοιχτών δεδομένων. Μπορούν να επισημάνουν προβλήματα, να επιλέξουν δεδομένα με βάση τις ανάγκες τους και να δώσουν δημιουργικά στοιχεία για το πώς να μετατρέψουν όλα αυτά σε μία εφαρμογή. Είναι σημαντικό τα ανοιχτά δεδομένα να γίνουν πρακτικά ανοιχτά στους νέους, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη και καλύτερη χρήση τους. Απευθυνόμενοι σε νέους με οπτικό, διαδραστικό και μη γραμμικό τρόπο, τα ανοιχτά δεδομένα είναι εύκολα προσβάσιμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να μετατρέψουμε τους ψηφιακούς χρήστες σε γνώστες ανοιχτών δεδομένων.

Το έργο απαρτίζεται από 6 εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες (UK, CY, IT, SI, LT, IS) που επιθυμούν να ενισχύσουν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα των νέων. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι:

 • Να δημιουργηθούν εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση ΣΑΔ για πολιτιστικές δραστηριότητες, με τη συμμετοχή νέων, προκειμένου να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες όσον αφορά στις δεξιότητες πληροφορικής και τη διαχείριση δεδομένων. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα εκπαιδευτούν μέσω πιλοτικών μαθημάτων που θα δοκιμάσουν και θα εξερευνήσουν πειράματα ανοιχτών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο βελτιώνοντας το πρόγραμμα σπουδών των νέων για τη διαχείριση των ΣΑΔ στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην προώθηση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας, ξεκινώντας από τις χώρες-Εταίρους και στη συνέχεια στη διάδοση του αντίκτυπου και σε άλλες χώρες.
 • Εξερεύνηση μουσειακών δραστηριοτήτων, βιβλιοθηκών και αρχείων ή άλλων πιλοτικών έργων για την ενδυνάμωση της νεολαίας στη διαχείριση πολιτιστικών εμπειριών που υλοποιούνται επίσης μέσω των ΣΑΔ, με τη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων. Στις δραστηριότητες θα συμμετέχουν ομάδες νέων που θα προσκληθούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ψηφιακές και πολιτιστικές ικανότητες. Οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα ενσωματωθούν δομικά στους πολιτιστικούς θεσμούς και τα προγράμματα που ενεργοποιούν διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης.
 • Διαδικασίες εφαρμογής και οργάνωσης ανοιχτών δεδομένων και ανάπτυξη πολιτιστικής συνείδησης σε διαφορετικούς τομείς. Για κάθε χώρα εταίρο θα προσδιοριστεί το επίπεδο της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης.
 • Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου για οργανώσεις νεολαίας που εργάζονται σε πολιτιστικούς και τεχνολογικούς τομείς για τη συνεχή ανάπτυξη της καινοτομίας με ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία και τις διαδικτυακές πολιτιστικές και ψηφιακές υπηρεσίες.
 • Βελτίωση της χρηστικότητας και της ελκυστικότητας των εικονικών πολιτισμικών εμπειριών μεταξύ εικονικής και φυσικής εμπειρίας, με τη συμμετοχή ομάδων χρηστών σε φάσεις δοκιμής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμετοχή σχολείων, ακαδημιών τεχνών που θα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των χρηστών (ιδίως εκείνων που αφορούν εκπαιδευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες).

Αντίκτυπος στη νεολαία:

 • Επιτρέπει την κατανόηση της ποικιλομορφίας, των αναγκών και των αξιών του πολιτισμού της ΕΕ.
 • Εξερευνούν και δοκιμάζουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
 • Επίκτητα εργαλεία για πολιτιστικές ανάγκες στις τοπικές κοινωνίες.
 • Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, της νεανικής επιχειρηματικότητας και ηγεσίας.
 • Επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών, των αξιών της ΕΕ και της νέας ψηφιακής εποχής «Ψηφιακή Ευρώπη»·

Αντίκτυπος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • Αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις ΤΠΕ των νέων.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μέσω της συνειδητοποίησης των απαραίτητων πολιτιστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη εκπαιδεύσεων και μαθημάτων ΤΠΕ·
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης των διαδικτυακών μαθημάτων, των ενοτήτων και της μεθοδολογίας από επίσημες δομές και ιδρύματα, ανάλογα με τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις.
 • Αντιμετώπιση του κενού ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, συνεκτική και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη της βελτίωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στην Ευρώπη.