Το Digitial Cultural Designer (DCD) είναι ένα έργο Erasmus + που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιδιώκει να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των νέων. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εισαγωγή των νέων ενηλίκων στην έννοια των Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων, ώστε να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη και πραγματικά ανοιχτή στους νέους. Τα Συνδεδεμένα Ανοιχτά Δεδομένα είναι Ανοιχτά Δεδομένα (δεδομένα που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για οποιονδήποτε να τα κατεβάσει, να τα τροποποιήσει και να τα διανείμει) τα οποία διασυνδέονται με άλλα Ανοιχτά Δεδομένα.  Τα Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα καθιστούν δυνατή την εύκολη εύρεση διαφορετικών αναπαραστάσεων του ίδιου περιεχομένου στο διαδίκτυο και την εύκολη  και αποτελεσματική περιήγηση σε σύνθετα δεδομένα.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου DCD είναι από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022 και πραγματοποιείται από μια διακρατική σύμπραξη που περιλαμβάνει οργανισμούς από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Eurospeak (Ηνωμένο Βασίλειο, συντονιστής έργου), Enoros (Κύπρος), Cascade (Ισλανδία), Tatics (Ιταλία), Tavo (Λιθουανία) και Zavod Boter (Σλοβενία). Το έργο θα διεκπεραιώσει την ανάπτυξη δύο καινοτόμων εργαλείων για νέους ενήλικες που έχουν σχεδιαστεί για να εισάγουν τους νέους ενήλικες στην έννοια των Συνδεδεμένων Ανοιχτών Δεδομένων: ένα εγχειρίδιο και ένα πρόγραμμα σπουδών. Το επίκεντρο αυτού του δελτίου τύπου είναι το δεύτερο από αυτά τα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα σπουδών DCD είναι ένα πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτικά μαθήματα σχεδιασμένα για μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στον στόχο της αύξησης της γνώσης και των ικανοτήτων στη χρήση των Ανοιχτών Δεδομένων (LOD) για καινοτομία στις πολιτιστικές υπηρεσίες.  Στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων στη χρήση LOD για αυτοσχεδιασμό και καινοτομία σε πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες. Επιπλέον, στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανοικτού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να οργανώσει δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοικτούς πόρους και υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει επίσης στη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων για την οργάνωση της διαχείρισης της κατάρτισης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τέχνη.

Το πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση ανάπτυξης και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2022. Θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες του έργου: Αγγλικά, Λιθουανικά, Ιταλικά, Ισλανδικά, Ελληνικά και Σλοβενικά.

Ελπίζεται ότι αυτό το έργο θα οδηγήσει τελικά σε περισσότερη και καλύτερη χρήση των Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων και, με τη σειρά του, θα ενδυναμώσει τους νέους να γίνουν οι ψηφιακοί ηγέτες του αύριο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο https://dcd-erasmus.site/. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο Facebook στο facebook.com/DigitalCulturalDesigner για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο!

Κατηγορίες:

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.