Εκπαιδευτικά Προΐοντα

KA205 - Στρατηγικές Συνεργασίας για τη νεολαία

Το έργο DCD θα καταφέρει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογία για νέους για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και δεξιότητες, καλύπτοντας επίσης τις πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
– Δημιουργία Εγχειριδίου για την Ψηφιακή Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση Νέων για χρήση σε πολιτιστικά πλαίσια και οργανισμούς που θα περιλαμβάνει: παραδείγματα, πρακτικές, εμπειρίες, μάρτυρες, αφήγηση ιστοριών
υλικό και συνεντεύξεις (IO1)
– Ψηφιακό Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σπουδών Νέων (IO2)
Αυτό το Πολιτιστικό Ψηφιακό Εγχειρίδιο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να μάθετε τις
έννοιες της ψηφιακής κουλτούρας, των συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων, πώς έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, πώς επηρεάζονται οι νέοι και ποιες είναι οι πιο απαραίτητες θέσεις εργασίας στις μέρες μας και στο μέλλον. Θα μπορείτε επίσης να μάθετε παραδείγματα υφιστάμενων οργανισμών και ιδρυμάτων που εφαρμόζουν τον ψηφιακό πολιτισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η ψυχολογία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας ζωή, ώστε να μπορείτε να μάθετε ποιες είναι οι παθητικές και αρνητικές επιπτώσεις των εργασιών που βασίζονται στην τέχνη και την τεχνολογία και ποιοι τρόποι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί για να ενισχύσετε την ψηφιακή σας ενημερ;oτητα.
Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, παρέχεται μια λίστα εργαλείων και πόρων για τη διευκόλυνση αυτής της
διαδικασίας, μαζί με εθνικές έρευνες για αυτές τις έννοιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Ισλανδία.

Ο ψηφιακός πολιτισμός και οι ψηφιακές πολιτιστικές εμπειρίες είναι ήδη μια πραγματικότητα που γίνεται οικεία σε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο στη δημιουργία ψηφιακών εμπειριών όσο και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και στην υπεύθυνη χρήση τους.

Το ψηφιακό πολιτιστικό πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε εθνικό επίπεδο ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ανάγκη κατανόησης των ευκαιριών και των προκλήσεων του LOD (Linked Open Data=ένα εικονικό σύννεφο δεδομένων όπου ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα έχει εξουσιοδότηση να βλέπει και μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι σε οποιαδήποτε δεδομένα χωρίς να αλλοιώσει την αρχική πηγή δεδομένων), της ψηφιακής κουλτούρας και των ψηφιακών μέσων.
Αυτό το πρόγραμμα σπουδών προορίζεται κυρίως για μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Τόσο για όσους διατηρούν μια ποιοτική ψηφιακή κουλτούρα όσο και για
εκείνους που εξακολουθούν να μαθαίνουν να ανοίγουν τους θησαυρούς τους στους καταναλωτές.

Οι στόχοι:

● Να αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες στη χρήση του LOD για αυτοσχεδιασμό και καινοτομία σε πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες.
● Η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανοιχτού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων.
● Για να ρυθμίσετε, να τακτοποιήσετε και να οργανώσετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ανοιχτούς πόρους και υλικά, με ιδιαίτερη προσοχή στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία.
● Να δημιουργηθούν διεπιστημονικές ομάδες για την οργάνωση, τη διαχείριση κατάρτιση και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση την τέχνη.