ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

Το Digitial Cultural Designer (DCD) είναι ένα έργο Erasmus + που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιδιώκει να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των νέων. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εισαγωγή των νέων ενηλίκων στην έννοια των Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων, ώστε να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης DCD, πριν από