Rezultatai

KA205 - Strateginės partnerystės jaunimui

DCD projektas padės sukurti inovatyvias priemones ir metodiką jaunimui, siekiant pagerinti jų skaitmenines kompetencijas ir įgūdžius, tenkinant vietos bendruomenių kultūrinius poreikius.
Tikėtini projekto rezultatai yra tokie:
– Skaitmeninio kultūrinio jaunimo sąmoningumo vadovo, skirto naudoti kultūros kontekste ir organizacijose, sukūrimas. Tai apims: pavyzdžius, praktiką, patirtį, liudytojus, pasakojimus medžiaga ir interviu (IO1)
– Skaitmeninė kultūrinė jaunimo mokymo programa (IO2)

Šiuo Cultural Digital vadovu siekiama padėti suprasti ir išmokti skaitmeninės kultūros sąvokas bei susietų atvirų duomenų konceptą, – kaip visa tai pakito per dešimtmečius, kaip tai paveikia jaunimą ir kokie yra būtiniausi darbai dabar ir ateityje. Taip pat sužinosite esamų organizacijų ir institucijų, diegiančių skaitmeninę kultūrą Europos šalyse, pavyzdžių. Psichologija taip pat vaidina svarbų vaidmenį jūsų profesiniame gyvenime, todėl galite sužinoti, koks yra pasyvus ir neigiamas meno ir technologijų darbo poveikis ir kokie būdai gali būti veiksmingi siekiant padidinti jūsų skaitmeninį sąmoningumą. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, – pateikiamas įrankių ir išteklių, palengvinančių šį procesą, sąrašas kartu su šių sąvokų tyrimais Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Italijoje, Slovėnijoje, Lietuvoje ir Islandijoje.

Skaitmeninė kultūra ir skaitmeninės kultūros patirtys jau yra realybė, kuri tampa vis labiau pažįstama žmonėms visame pasaulyje. Tačiau kol kas trūksta žinių ir įgūdžių tiek kuriant skaitmenines patirtis, tiek integruojant jas į visuomenę, o labiausiai – apie jų atsakingą naudojimą. Nacionalinė skaitmeninės kultūros mokymo programa atliepia dabartinį poreikį suprasti susietuosius atviruosius duomenis (LOD), skaitmeninės kultūros ir skaitmeninės medijos galimybes ir iššūkius. Ši mokymo  programa pirmiausia skirta muziejams, archyvams, bibliotekoms ir kitoms kultūros įstaigoms. Tiek tiems, kurie kuria ir palaiko kokybišką skaitmeninę kultūrą, tiek tiems, kurie dar t ikmokosi atverti savo lobius vartotojams.

Tikslai:

• Didinti susietųjų atvirųjų duomenų (toliau – LOD) naudojimo žinias ir gebėjimus, kurie prisidės prie improvizacijos ir inovacijų kultūros paslaugų ir kultūros patyrimo srityje;
• Stiprinti kultūros paveldą kaip atvirą skaitmeninę edukacinę medžiagą ir priemones;
• Sukurti, kaupti ir tvarkyti duomenis naudojant atvirus išteklius ir medžiagą, ypatingą dėmesį skiriant muziejams, bibliotekoms ir archyvams;
• Sukurti tarpdisciplinines darbo grupes meninio mokymo ir edukacinės veiklos organizavimui ir valdymui