Digitalni kulturi oblikovalec 2

Digitalni kulturni oblikovalec (DCD) je Erasmus+ projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija in si prizadeva razširiti in razviti digitalne spretnosti in kompetence mladih. Mlade odrasle bo seznanil s konceptom povezanih odprtih podatkov, da bi ti postali lažje dostopni in resnično Preberi več…

Pomen digitalnih kulturnih doživetij

V današnji digitalni dobi je prilagajanje vsebine izredno pomembno, če želimo pritegniti uporabnikovo pozornost. To še posebej velja za koncepte, ki se ljudem pogosto zdijo dolgočasni ali zastareli, kot so na primer muzejske razstave in umetniške galerije. Eden boljših primerov Preberi več…

Časovna umetnost 

Z ohranjanjem in restavriranjem časovne (medijske) umetnosti izjemno prispevamo k razvoju digitalnih spretnosti in kompetenc mladih. Glavni cilj razvoja t.i. digitalne kulture je izdelava učnega načrta, ki bo mladino spodbudil, da se kulturno udejstvuje, ustvarja in se kreativno izraža.  Islandija Preberi več…

Časovna umetnost 

Cilj projekta Erasmus+ Digital Cultural Designer (DCD) je razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc mladih, zlasti na področju kulture.  Z uporabo inovativnih spletnih orodij in metod želimo  spodbuditi trajnostni razvoj v kulturni vzgoji in izobraževanju.  V okviru projekta DCD bo razvit učni načrt, Preberi več…

Zaposlovanje mladih in digitalna kultura

Digitalna kultura se nanaša na spremembo, kako tehnologija spreminja način, kako se obnašamo kot ljudje. Tehnologija je zajela naše vsakdanje življenje in preprosto ni več tako vsakdanja ali omejena na internet ali sodobne tehnološke naprave, temveč se prepleta z vsakdanjimi Preberi več…

Digitalna orodja in viri 

Tradicionalno so bile za shranjevanje in ohranjanje kulturnega gradiva odgovorne kulturne ustanove, kot so knjižnice in muzeji. Zaradi tehnološkega napredka, predvsem digitalnih orodij, so te ustanove zacele uvajati nove pristope k temu, kako uporabniki doživljajo umetnost in kulturo. To je Preberi več…