NAŠI PARTNERJI

Projekt bo združil šest partnerjev iz šestih držav - Velike Britanije, Cipra, Italije, Slovenije, Litve in Cipra - z namenom, da okrepimo digitalno podjetništvo med mladimi.

Jezikovna šola Eurospeak

Eurospeak Language Schools Ltd je zasebna šola angleškega jezika, ki jo je akreditiral British Council, Independent Schools Inspectorate (ISI) in ima licenco UKVI za splošno stopnjo 2 in splošno stopnjo 4 v okviru sistema točkovanja. Ustanovljena je bila leta 1991 in je akreditiran izpitni center Cambridge English ter center za usposabljanje učiteljev Trinity College London. Ponujajo različne tečaje jezikovnega in poklicnega usposabljanja. Imajo dve lokaciji: Reading, Berkshire in Southampton, Hampshire.

Cascade Félagasamtök

Cascade je skupina predanih izkušenih posameznikov z različnimi izkušnjami. Zavezani so k sodelovanju, pri čemer zagotavljajo svoj čas in sredstva za reševanje globalnih izzivov. Cascade NVO Islandija je tesno sodelovala s predsednikom in ministrstvi Islandije, parlamentarnimi delegati, izobraževalnimi ustanovami, predstavniki veleposlaništev, drugimi nevladnimi organizacijami, političnimi strankami in člani sveta mesta Reykjavik.

Zavod Boter

Zavod Boter prvenstveno deluje na področju kulture, ukvarja pa se tudi z mladinskim in prostovoljnim delom ter v svoje aktivnosti vključuje ranljive skupine prebivalstva. Z zagotavljanjem športnih, kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti za mlade si prizadeva za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja. S svojim delovanjem preprečuje in rešuje stiske posameznih ranljivih skupin prebivalstva (Romov, migrantov, NEET), zbira sredstva v humanitarne namene, sodeluje v mednarodnih projektih in promovira medkulturni dialog.

Enoros Consulting Limited

Družba ENOROS Consulting Ltd je bila ustanovljena leta 2006 in je od takrat dejavna na področju vodenja projektov na Cipru in v evropskem prostoru ter zagotavlja celovite svetovalne storitve javnemu in zasebnemu sektorju. Cilj podjetja ENOROS je zagotoviti specializirano znanje na področju načrtovanja, upravljanja in vrednotenja razvojnih programov in projektov na nacionalni in evropski ravni. Podjetje sestavljajo trije direktorati (dela v javnem sektorju, projekti v zasebnem sektorju ter mednarodni in evropski projekti), v katerih je ustrezno zaposlenih 10 predanih svetovalcev z visoko znanstveno izobrazbo in usposabljanjem, bogatimi izkušnjami in znanjem na tematskih področjih, ki so pomembna za strokovna področja organizacije.

Tatics Group SRL

TATICS je akreditirana poklicna agencija (v Umbriji in Kalabriji), ki vključuje makrotipologijo poklicnega usposabljanja in nadaljevalnega poklicnega usposabljanja
in ima dva oddelka (v postopku akreditiranja) v Rimu in Brindisiju. V svojem učnem načrtu ima več izobraževalnih dejavnosti in tečajev usposabljanja, ki jih na različnih področjih financira ESS. Podjetje sodeluje z drugimi zasebnimi podjetji in javnimi ustanovami, ki na nacionalni ravni delujejo na področju usposabljanja, medijev in založništva.

Asociacija Tavo Europa

“Tavo Europa” je nevladna organizacija, ki si prizadeva za izgradnjo civilne družbe in vzpostavitev pravne države v Litvi. Njihova nevladna organizacija je ustanovljena kot učeča se organizacija, ki združuje trenerje, mladinske in socialne delavce, ustvarjalce mladinske politike, strokovnjake in prostovoljce z različnimi ravnmi usposobljenosti, da bi se aktivno vključili v oblikovanje državljanskih dejavnosti evropskih razsežnosti in s koristmi za njihove lokalne skupnosti.