Povzetek projekta

KA205 - Strateginės partnerystės jaunimui

Projekt Digitalni kulturni oblikovalec (DCD) je namenjen širjenju in razvijanju digitalnih spretnosti in kompetenc mladih, zlasti na področju kulture, s ciljem izboljšati kulturno izobraževanje z inovativnimi spletnimi orodji in metodami. Ker so mladi danes glavni uporabniki družbenih medijev in ker je leto 2020 novo digitalno obdobje, je treba povečati digitalno ozaveščenost mladih in razviti njihove spretnosti v kontekstu IT in drugih tehnologij, povečati njihovo znanje in aktivno udeležbo v dejavnostih projekta DCD ter v njihovi družbi na splošno. Mladi so bodoči digitalni voditelji in podjetniki, saj sta mladinsko podjetništvo in digitalizacija eni glavnih prednostnih nalog Evropske unije za obdobje 2020-2021. Cilj projekta je tudi seznaniti mlade odrasle s konceptom odprtih podatkov, kar jim omogoča, da se učijo in eksperimentirajo z odprtimi podatki, ki ustrezajo njihovim lastnim potrebam.

Današnji ‘digitalni domorodci’ so ustvarjalci jutrišnjih podatkov. Poleg tega je to tudi starostna skupina, ki začne vlagati v lasten razvoj in samouresničevanje. Od tega imajo lahko koristi tako sami kot tudi družba. Če bo tema odprtih podatkov mladim razumljiva, bodo mladi zlahka eksperimentirali s pomočjo interaktivnih video serij, animiranih posnetkov, intervjujev s strokovnjaki, nato pa bo morda vse več mladih poskušalo izkoristiti prednosti odprtih podatkov. Opozorijo lahko na težave, izberejo podatke glede na svoje potrebe in ustvarjalno prispevajo k temu, kako vse to pretvoriti v aplikacijo. Pomembno je, da postanejo odprti podatki resnično odprti za mlade, saj bo to vodilo k njihovi večji in boljši uporabi. Nagovarjanje mladih na vizualen, interaktiven in nelinearen način je dober način, da postanejo odprti podatki enostavno dostopni. Zato je treba ‘digitalne domorodce’ spremeniti v strokovnjake za odprte podatke.

Projekt bo združil šest partnerjev iz šestih različnih držav (Velika Britanija, Ciper, Italija, Slovenija, Litva, Islandija), katerih namen je okrepiti mladinsko digitalno podjetništvo.

 • Oblikovati nacionalne skupine strokovnjakov za upravljanje LOD za kulturne dejavnosti, ki bodo vključevale mlade, da bi izboljšali njihove digitalne spretnosti na področju IT in upravljanja podatkov. Skupine strokovnjakov se bodo usposabljale s pilotnimi tečaji, ki bodo na nacionalni ravni preizkušali in raziskovali eksperimente na področju odprtih podatkov ter tako izboljšali učni načrt mladih odraslih za upravljanje LOD na področju kulturnih dejavnosti. Cilj učnega načrta je spodbujati izobraževalno in poklicno mobilnost, najprej v državah partnericah, nato pa to razširiti tudi v druge države.
 • Raziskati muzejske dejavnosti, knjižnice in arhive ali druge pilotne projekte za opolnomočenje mladih pri upravljanju kulturnih izkušenj, ki se izvajajo tudi prek LOD, z vzpostavitvijo tematskih kulturnih digitalnih veščin in orodij. Dejavnosti bodo vključevale skupine mladih, povabljenih k vzpostavitvi posebnih digitalnih in kulturnih kompetenc. Dejavnosti se bodo začele izvajati med projektom in bodo strukturno vključene v kulturne ustanove in programe, kar bodo sprožilili postopke primerjalne analize.
 • Izvajanje in procesi organizacije odprtih podatkov ter razvoj kulturne ozaveščenosti v različnih sektorjih. Za vsako partnersko državo bo določeno specifično območje intervencije.
 • Razvoj evropske mreže za mladinske organizacije, ki delujejo na kulturnem in tehnološkem področju, za stalen razvoj inovacij s posebnim poudarkom na inovacijah ter spletnih kulturnih in digitalnih storitvah.
 • Izboljšanje uporabnosti in privlačnosti virtualnih kulturnih izkušenj med virtualnimi in fizičnimi izkušnjami z vključevanjem skupin uporabnikov v faze testiranja. Posebna pozornost bo namenjena vključevanju šol, umetniških akademij, ki bodo proaktivno sodelovale pri oblikovanju in izvajanju uporabniških dejavnosti (zlasti tistih, ki obravnavajo dejavnosti izobraževanja in usposabljanja).

Vpliv na mlade

 • Omogočiti razumevanje kulturne raznolikosti, potreb in vrednot EU;
 • Raziskava in testiranje svojih digitalnih veščin;
 • Pridobljena orodja za kulturne potrebe v lokalnih skupnostih;
 • Spodbujati osebni razvoj, mladinsko podjetništvo in vodenje;
 • Omogočiti popolno razumevanje različnih evropskih kultur, vrednot in nove digitalne dobe “Digitalna Evropa”;

Vpliv na državni on evropski ravni:

 • Povečanje znanja in spretnosti mladih na področju IKT;
 • Povečanje ozaveščenosti o kulturnih potrebah lokalnih skupnosti prek zavedanja o potrebnih kulturnih in digitalnih spretnostih in kvalifikacijah, pridobljenih s sodelovanjem v razvitih usposabljanjih in tečajih IKT;
 • Omogočeno priznavanje spletnih tečajev, modulov in metodologije s strani formalnih struktur in institucij, odvisno od nacionalnih prednostnih nalog in zavez;
 • Odpravljanje vrzeli v digitalnih spretnostih v Evropi z zagotavljanjem skladne in celovite podpore za pridobivanje digitalnih znanj, potrebnih za podporo prekvalifikaciji in izpopolnjevanju v Evropi.