Rezultati

KA205 - Strateška partnerstva za mlade

Projekt DCD bo uspel razviti inovativna orodja in metodologijo za mlade z namenom razvoja njihovih digitalnih kompetenc in veščin, ki bodo obravnavala tudi kulturne potrebe lokalnih skupnosti. Pričakovani rezultati projekta so naslednji:
– Priprava priročnika za ozaveščanje mladih za uporabo v kulturnih kontekstih in organizacijah. To bo vključevalo: primere, prakso, izkušnje, priče, zgodbe in intervjuje (IO1)
– Digitalni kulturni kurikulum za mlade (IO2)
Digitalni kulturni priročnik bo pripomogel k razumevanju različnih konceptov, kot na primer: digitalna kultura, odprti povezani podatki, razvoj le-teh skozi desetletja, kako so prizadeti mladi in katera delovna mesta so najbolj potrebna. Izvedeli boste lahko tudi primere obstoječih organizacij in institucij, ki med evropskimi državami vlagajo v razvoj digitalne kulture. Psihologija igra tudi pomembno vlogo v vašem poklicnem življenju. Spoznate lahko pasivne in negativne učinke umetniških in tehnoloških delovnih mest, ter učinkovite načine, s katerimi krepimo digitalno ozaveščenost.
In nenazadnje, na voljo je tudi seznam orodij in virov, ki olajšajo ta proces, vključno z raziskavo teh konceptov v posameznih državah – v Veliki Britaniji, Cipru, Italiji, Sloveniji, Litvi in na Islandiji.