Cilj projekta Erasmus+ Digital Cultural Designer (DCD) je razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc mladih, zlasti na področju kulture.  Z uporabo inovativnih spletnih orodij in metod želimo  spodbuditi trajnostni razvoj v kulturni vzgoji in izobraževanju. 

V okviru projekta DCD bo razvit učni načrt, ki bo zadostil potrebam muzejev, arhivov, knjižnic in kulturnih ustanov. Učni načrt bo omogočil razvoj kompetenc mladih in širil zmožnosti uporabe digitalnih orodij ter ponudil inovativne načine vključevanja mladih v kulturne dejavnosti. 

Učni načrt bo poskušal omogočiti oblikovanje multidisciplinarnih skupin, ki bodo odgovorne za vodenje in usklajevanje usposabljanj in izobraževalnih aktivnosti na temo umetnosti. Zajel bo šest različnih, a medsebojno povezanih kulturnih področij, in sicer: glasbo, vizualne umetnosti, film, gledališče, ples in sodobno umetnost in/ali umetnosti mešanih medijev. Vse tematike bodo vključevale informacije o povezavi med umetnostjo in ohranjanjem dediščine. Vsaka partnerska država bo pripravila vsebine, povezane z enim od teh kulturnih področij.   

Enoros Consulting bo razvil vsebino za področje kinomatografije. Pandemična kriza je močno prizadela ustvarjalni in kulturni sektor po celem svetu. Zaradi finančnih in duševnih posledic pandemije COVID-19, so bili na Cipru posamezniki, zaposleni v kulturen sektorju, med najbolj prizadetimi. Spodbujanje razvoja ustvarjalnega sektorja ter, in, še pomembneje, ozaveščanje kulturnih dejavnosti s pomočjo digitalne preobrazbe, je lahko zelo koristno za mlade in družbo na splošno. Digitalizacija lahko kulturnim sektorjem omogoči, da ti postanejo bolj trajnostni in učinkoviti, hkrati pa ustvarjajo karierne in izobrazevalne priloznosti.  

Na Cipru deluje urad za kulturne storitve, ki hrani državno zbirko sodobne ciprske umetnosti, dela več različnih slikarjev in kiparjev ter sponzorira uspešen in znan vsakoletni mednarodni festival glasbenih in gledaliških predstav “Kypria International Festival”. Na Cipru je precej dejavna tudi filmska industrija. Čeprav je ta precej majhna, in nekateri ciprski filmi so prejeli nagrade na mednarodnih tekmovanjih.  

Na nacionalni ravni je treba dati prednost številnim zadevam, da bi olajšali in spodbujali kulturne dogodke ter spodbujali kulturno digitalizacijio. Da bi to v celoti dosegli, mora država delovati kolektivno in sodelovati z zasebnim sektorjem pri izgradnji ali preoblikovanju infrastrukture, ki podpira in vzdržuje kulturni in ustvarjalni sektor. Država mora skupaj z učitelji, s strokovnimi delavci, z amaterji in drugimi ljudmi, ki so povezani s tem sektorjem, pripraviti trajnostni načrt, s katerim bi lahko našli ravnovesje med vsemi zgoraj omenjenimi področji, in tako dosežemo potrebne spremembe. Tako bomo dosegli več priložnosti za mlade. Mladi pa bodo motivirani, želeli izvedeti več o t.i. digitalin kulturi in kulturi na splošno. 

Kategorije:

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.