Είναι ακόμα συγκλονιστικό να συνειδητοποιούμε ότι έχουν περάσει μόλις τρεις δεκαετίες από την εισαγωγή του Διαδικτύου στην καθημερινότητά μας: το εύρος και η ταχύτητα των εξελίξεων που ακολούθησαν ήταν τόσο κολοσσιαίες που μερικές φορές μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο πόσο καινούργια είναι αυτά τα τεχνολογικά τοπία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Διαδικτύου που έχει απορροφηθεί τόσο ολοκληρωτικά στην καθημερινότητά μας, είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς ως κάτι που «φτιάχτηκε»—μια ιδέα που, αν και φανταστικά επιτυχημένη και εφαρμόσιμη σε παγκόσμια κλίμακα, εξακολουθεί να είναι σε ροή και μπορεί να αλλάξει και να αναπτυχθεί. Είναι επίσης δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια τέτοια τεράστια αλλαγή θα συμβεί ξανά στη διάρκεια της ζωής μας, και όμως τα Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα ή LOD τίθενται από τον Tim Berners-Lee (δημιουργό του Διαδικτύου που επίσης δημιούργησε αυτόν τον όρο το 2006) ως ο επόμενος σημαντικός όρος ανάπτυξης από την εισαγωγή του ίδιου του Παγκόσμιου Ιστού το 1989. Αν και κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αυτό που αναφέρεται ως το όνειρο των Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται στις επιστημονικές κοινότητες, στην ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και κυβερνητικών δεδομένων, και στον πολιτιστικό τομέα. Πράγματι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα εργασιών και ανάπτυξης LOD που είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση και εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε αυτό το πλαίσιο – είναι γνωστό ως LODLAM ή Συνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα για Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Αρχεία.

Η ακριβής μηχανική αυτού του φαινομένου είναι δύσκολο να συνοψιστεί ή να εξηγηθεί με οποιονδήποτε σύντομο τρόπο. Ωστόσο, μια από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των LOD και του διαδικτύου με το οποίο αλληλεπιδρούμε συνήθως είναι ότι αντί να αποτελούνται από πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο σε μορφή εγγράφου, τα LOD αποτελούνται από ακατέργαστα, αναγνώσιμα από μηχανή δεδομένα. Ακριβώς όπως το Διαδίκτυο, είναι λιγότερο μια τεχνολογία που μας παραδίδεται και περισσότερο μια ευκαιρία να συμμετέχουμε και να δημιουργήσουμε κάτι που θα μπορούσε να κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη και πολύ διαφορετική. Και πάλι, ακριβώς όπως το Διαδίκτυο που τόσο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε, τα LOD είναι απλώς ένα σύνολο κανόνων ή βέλτιστων πρακτικών για την τοποθέτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Για όσους έχουν πιο τεχνικό ενδιαφέρον για το θέμα, τα LOD είναι μέρος του σημασιολογικού ιστού και προκειμένου να συνδεθούν με επιτυχία (και επομένως να υποβληθούν σε επεξεργασία παράλληλα) με άλλα δεδομένα, οι εγγραφές πρέπει να έχουν τριπλή δομή, όπως μια απλή πρόταση . Υπάρχουν διάφορες άλλες απαιτήσεις, όπως η κατοχή διεύθυνσης HTTP, αλλά τελικά αυτό δημιουργεί ένα δίκτυο πληροφοριών που μπορεί να προσπελαστεί ελεύθερα και να αναλυθεί ως σύνολο. Αντί να χρειάζεται να εξαγάγετε πληροφορίες από μεμονωμένα έγγραφα, ιστότοπους ή αρχεία, τα οποία μπορεί να συγκρατούνται από μεμονωμένα ιδρύματα ή ακόμη και να είναι δύσκολο να μορφοποιηθούν λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας, είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε αποτελεσματικά σε έναν κόσμο πληροφοριών που είναι (θεωρητικά) διεξοδικές και πολύ διασυνδεδεμένες και ανοιχτες σε όλους.

Η δυνατότητα των LOD, που θα μπορούσε να μας δώσει έναν τρόπο να αναζητήσουμε όχι μόνο μια μεμονωμένη βάση δεδομένων, αλλά μια ολοκληρωμένη παγκόσμια βάση δεδομένων – αυτό που η Miriam Posner του UCLA περιγράφει ως «ένα γιγάντιο γράφημα που βασίζεται σε cloud στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας»– είναι πραγματικά πρωτοφανές. Μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που είναι δομημένη με αυτόν τον τρόπο θα επέτρεπε σε ανθρώπους, ιδρύματα και οργανισμούς να κάνουν πιο περίπλοκες ερωτήσεις και να βλέπουν εύκολα πιο περίπλοκες σχέσεις μεταξύ πραγματικά του οτιδήποτε—έννοιες, αντικείμενα, άτομα, μέρη, προϊόντα, υλικά, είδη, πλανήτες, αναφέρετε μερικά παραδείγματα— από ποτέ. Τόσο οι απλοί άνθρωποι, όσο και οι μαθητές και οι ειδικοί θα μπορούν να υποβάλλουν πολυεπίπεδες και σύνθετες ερωτήσεις για ένα σύνολο δεδομένων που είναι εκτεταμένο, πολύπλοκο και βαθιά αλληλένδετο, και οι απαντήσεις που θα λάμβαναν θα ήταν ίδιες. Το έργο DCD ενδιαφέρεται για αυτήν την τεχνολογία και τις δυνατότητές της να διευκολύνει τους νέους που είναι ήδη ψηφιακοί γνώστες να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη διαμόρφωση του διαδικτυακού τοπίου του αύριο με τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα και θα συνεχίσει να τους εξυπηρετεί και στο μέλλον. Το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης των LOD είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει ριζικά ενδυναμωτικές συνέπειες, εάν δοθούν στους νέους οι γνώσεις και τα εργαλεία για να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Κατηγορίες:

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.