Το Erasmus+ Project Digital Cultural Designer (DCD) στοχεύει να επεκτείνει και να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των νέων ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού, προωθώντας την πολιτιστική εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων και μεθόδων. 

Στο πλαίσιο του έργου DCD, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών για να καλύψει τις ανάγκες μουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών Digital Cultural Youth θα ενθαρρύνει τους νέους να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για να βρουν καινοτόμους τρόπους για να εμπλακούν σε πολιτιστικές υπηρεσίες και εμπειρίες. 

Το πρόγραμμα σπουδών θα προσπαθήσει να επιτρέψει τη δημιουργία πολυεπιστημονικών ομάδων που θα είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον συντονισμό της κατάρτισης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση την τέχνη. Θα επικεντρωθεί σε έξι διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους πολιτιστικούς τομείς, και συγκεκριμένα: Μουσική, Εικαστικές Τέχνες, Κινηματογράφος, Θέατρο, Χορός και Τέχνες που βασίζονται στο χρόνο ή/και Μικτές Τέχνες. Όλα τα θέματα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς συσχετίζονται με την κληρονομιά. Κάθε χώρα εταίρος θα αναλάβει την ανάπτυξη περιεχομένου που σχετίζεται με έναν από αυτούς τους πολιτιστικούς τομείς. 

Η Enoros Consulting θα αναπτύξει περιεχόμενο για το θεματικό θέμα του Κινηματογράφου. Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια πανδημική κρίση έχει προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο τα άτομα που απασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους είναι από τα πιο επηρεασμένα από τις οικονομικές και ψυχικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Η προώθηση και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης του δημιουργικού τομέα και το πιο σημαντικό, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του με την επέκταση της εμβέλειας και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων και των στόχων του μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να είναι σημαντικά επωφελής για τους νέους και την κοινωνία γενικότερα. Η ψηφιοποίηση του πολιτισμού και των πολιτιστικών παραπροϊόντων μπορεί να υποστηρίξει τους πολιτιστικούς τομείς ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι και αποτελεσματικοί, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες, προοπτικές σταδιοδρομίας και εκπαιδευτική ανάπτυξη. 

Στην Κύπρο υπάρχει Γραφείο Πολιτιστικών Υπηρεσιών που διατηρεί μόνιμη έκθεση της συλλογής σύγχρονης κυπριακής τέχνης της χώρας από πολλούς διαφορετικούς ζωγράφους και γλύπτες και χορηγεί ένα επιτυχημένο και γνωστό ετήσιο διεθνές φεστιβάλ μουσικής και θεατρικών παραστάσεων, το «Kypria International Festival». The film industry, although small, is also quite active in Cyprus, and certain Cypriot films have received awards in international competitions. 

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τη διευκόλυνση και την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ενθάρρυνση της πολιτιστικής ψηφιοποίησης. Για να επιτευχθεί αυτό πλήρως, το κράτος πρέπει να ενεργήσει συλλογικά και να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή ή την αναδιαμόρφωση των υποδομών που υποστηρίζουν και συντηρούν τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Η οικοδόμηση στο μέλλον των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και η αύξηση του αντικτύπου τους μπορεί να επιτευχθεί σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Το κράτος, μαζί με επαγγελματίες/ερασιτέχνες/άτομα που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς και το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συνεργαστούν για να καταλήξουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο για να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της διαπλοκής των δραστηριοτήτων όλων των προαναφερθέντων μερών, ώστε να διασφαλιστεί ότι θεμελιώδεις και μακροχρόνιες μπορεί να συμβεί μόνιμη αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και οι νέοι θα παρακινηθούν να μάθουν περισσότερα για τον πολιτισμό και ιδιαίτερα τον αντίκτυπο του ψηφιακού πολιτισμού. 

Κατηγορίες:

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.