Projekto Santrauka

KA205 - Strategic Partnerships for youth

Projektas apima jaunų žmonių skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų plėtojimą ir tobulinimą, ypač kultūros srityje, siekiant pagerinti kultūrinį švietimą naudojant novatoriškas internetines priemones ir metodus. Kadangi šiais laikais jaunimas yra pagrindiniai socialinės žiniasklaidos vartotojai, o 2020 m. – nauja skaitmeninė era, reikia gerinti jaunimo skaitmeninį sąmoningumą ir tobulinti įgūdžius IT ir kitose technologijų srityse, plečiant jų žinias ir skatinant aktyvų dalyvavimą veikloje tiek DCD projekto veiklose, tiek ir bendrai visuomenėje. Jauni žmonės yra būsimi skaitmeniniai lyderiai ir verslininkai, nes jaunimo verslumas ir skaitmenizacija yra pagrindiniai 2020–2021 m. Europos Sąjungos prioritetai. Projektu taip pat siekiama supažindinti jaunus suaugusiuosius su atvirųjų duomenų samprata, leidžiančia mokytis ir eksperimentuoti su atviraisiais duomenimis, atitinkančiais jų pačių poreikius.

Jauni žmonės, išaugę iš technologijų, yra rytojaus duomenų kūrėjai. Be to, tai amžiaus grupė, kuri pradeda investuoti į savo tobulėjimą ir savirealizaciją. Iš to gali gauti naudos patys iš technologijų išaugę jaunuoliai ir visuomenė. Pavertus atvirų duomenų temą suprantamą jaunimui, jie gali lengvai eksperimentuoti naudodami interaktyvias vaizdo įrašų serijas, animacinius klipus, ekspertų interviu, taip vis labiau priartėdami prie atvirųjų duomenų. Jie gali nurodyti problemas, pasirinkti duomenis pagal savo poreikius ir prisidėti kūrybiškai, kad visa tai pritaikytų kasdienai. Svarbu, kad atviri duomenys taptų tikrai atviri jauniems žmonėms, nes tai paskatins juos daugiau ir geriau naudotis internete esančiais duomenimis. Kreipimasis į jaunus suaugusiuosius vaizdu, interaktyviu ir netiesioginiu būdu yra geras būdas padaryti atvirus duomenis lengvai prieinamus. Taigi, iš skaitmeninių technologijų išaugusius jaunuolius būtina paversti atvirų duomenų ekspertais.

Šis projektas suburs 6 partnerius iš 6 valstybių (UK, CY, IT, SI, LT, IS) siekiant stiprinti jaunimo skaitmeninį verslumą. Pagrindiniai projekto tikslai yra:

 • Sudaryti nacionalines ekspertų grupes LOD valdymo kultūrinei veiklai, įtraukiant jaunimą, siekiant tobulinti ir lavinti jų skaitmeninius IT įgūdžius ir duomenų valdymą. Ekspertų grupės bus apmokytos per bandomuosius kursus, kurių metu bus tikrinami ir tiriami atvirų duomenų eksperimentai nacionaliniu lygiu, tobulinant jaunų suaugusiųjų mokymo programą, skirtą LOD valdymui kultūrinės veiklos srityje. Mokymo programa siekiama skatinti švietimo ir profesinį mobilumą, pradedant nuo partnerių šalių, o vėliau skleisti poveikį ir kitose šalyse.
 • Išnagrinėti muziejų veiklą, bibliotekas ir archyvus ar kitus bandomuosius projektus, įgalinančius jaunimą valdyti kultūrinę patirtį, taip pat įgyvendinamus per LOD, sukūrus teminius kultūros skaitmeninius įgūdžius ir priemones. Veikloje dalyvaus jaunų žmonių grupės, kviečiamos įgyti specifinių skaitmeninių ir kultūrinių kompetencijų. Veikla prasidės projekto metu ir bus struktūriškai įtraukta į kultūros institucijas ir programas, kurios paskatins lyginamosios analizės procesus.
 • Atvirų duomenų organizavimo procesų įgyvendinimas ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas skirtinguose sektoriuose. Kiekvienai šaliai partnerei bus paskirtas konkretus veikimo laukas.
 • Europos jaunimo organizacijų, dirbančių kultūros ir technologijų srityse, tinklo kūrimas siekiant nuolat plėtoti inovacijas, ypatingą dėmesį skiriant naujovėms ir internetinėms kultūros bei skaitmenizacijos paslaugoms.
 • Virtualios kultūrinės patirties panaudojimo ir patrauklumo gerinimas tarp virtualios ir fizinės patirties, įtraukiant vartotojų grupes į testavimo fazes. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokyklų, meno akademijų, kurios aktyviai dalyvaus kuriant ir įgyvendinant užsiėmimus (ypač susijusius su švietimo ir mokymo veikla), įtraukimui.

Įtaka jaunimui:

 • Leis suprasti ES kultūrų įvairovę, poreikius ir vertybes;
 • Sukurs galimybę išbandyti ir patikrinti savo skaitmeninius įgūdžius;
 • Suteiks priemones vietos bendruomenių kultūros poreikiams patenkinti;
 • Skatins asmeninį tobulėjimą, jaunimo verslumą ir lyderystę;
 • Sudarys sąlygas visapusiškai suprasti įvairias ES kultūras, vertybes ir naują skaitmeninę erą „Skaitmeninė Europa“;

Įtaka nacionaliniu ir ES lygmeniu:

 • Padidins jaunimo IKT įgūdžius ir žinias;
 • Didins informuotumą apie vietos bendruomenių kultūrinius poreikius, suvokiant reikalingus kultūrinius ir skaitmeninius įgūdžius bei kvalifikacijas, įgytas dalyvaujant rengiamuose IRT mokymuose ir kursuose;
 • Formalių struktūrų ir institucijų lauke supaprastins internetinių kursų, modulių ir metodikos pripažinimą, atsižvelgiant į nacionalinius prioritetus ir įsipareigojimus;
 • Išspręs skaitmeninių įgūdžių atotrūkį Europoje, teikiant nuoseklią ir visapusišką paramą skaitmeninių įgūdžių įgijimui, kurių reikia norint remti perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą Europoje.