Digital Cultural Designer
yra galimybė

Projektu siekiama supažindinti jaunus suaugusiuosius su atvirųjų duomenų samprata, leidžiančia mokytis ir eksperimentuoti su atviraisiais duomenimis, atitinkančiais jų pačių poreikius.

Pavadinimas

Digital Cultural Designer

Trukmė

12.2020 - 11.2020

Numeris

2020-2-UK01-KA205-07946

Jaunimo skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų gilinimas kultūriniame ugdyme

Projektas Digital Cultural Designer (DCD) apima jaunų žmonių skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų plėtojimą ir tobulinimą, ypač kultūros srityje, siekiant pagerinti kultūrinį švietimą naudojant novatoriškas internetines priemones ir metodus.
partneriai
darbo dienos
valstybės

Tikslai

Sudaryti nacionalines LOD valdymo ekspertų grupes kultūrinei veiklai.

Tyrinėti muziejų veiklą, bibliotekas ir archyvus ar kitus bandomuosius projektus, įgalinančius jaunimą valdyti kultūrines patirtis.

Atvirų duomenų organizavimo procesų įgyvendinimas ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas skirtinguose sektoriuose.

Europos jaunimo organizacijų, dirbančių kultūros ir technologijų srityse, tinklo kūrimas.

Finansuota Erasmus+

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

Mūsų partneriai

Šis projektas suburs 6 partnerius iš 6 valstybių (UK, CY, IT, SI, LT, IS) siekiant stiprinti jaunimo skaitmeninį verslumą.