Rezultati

KA205 - Strateška partnerstva za mlade

Projekt DCD bo uspel razviti inovativna orodja in metodologijo za mlade z namenom razvoja njihovih digitalnih kompetenc in veščin, ki bodo obravnavala tudi kulturne potrebe lokalnih skupnosti. Pričakovani rezultati projekta so naslednji:
– Priprava priročnika za ozaveščanje mladih za uporabo v kulturnih kontekstih in organizacijah. To bo vključevalo: primere, prakso, izkušnje, priče, zgodbe in intervjuje (IO1)
– Digitalni kulturni kurikulum za mlade (IO2)
Digitalni kulturni priročnik bo pripomogel k razumevanju različnih konceptov, kot na primer: digitalna kultura, odprti povezani podatki, razvoj le-teh skozi desetletja, kako so prizadeti mladi in katera delovna mesta so najbolj potrebna. Izvedeli boste lahko tudi primere obstoječih organizacij in institucij, ki med evropskimi državami vlagajo v razvoj digitalne kulture. Psihologija igra tudi pomembno vlogo v vašem poklicnem življenju. Spoznate lahko pasivne in negativne učinke umetniških in tehnoloških delovnih mest, ter učinkovite načine, s katerimi krepimo digitalno ozaveščenost.
In nenazadnje, na voljo je tudi seznam orodij in virov, ki olajšajo ta proces, vključno z raziskavo teh konceptov v posameznih državah – v Veliki Britaniji, Cipru, Italiji, Sloveniji, Litvi in na Islandiji.

Digitalna kultura in digitalna kulturna doživetja so že realnost, ki jo poznajo številni ljudje po vsem svetu. Vendar pa primanjkuje znanja in spretnosti tako pri ustvarjanju digitalnih doživetij kot pri njihovem vključevanju v družbo in odgovorni uporabi. Nacionalni učni načrt, usmerjen v digitalno kulturo, se odziva na trenutno potrebo po razumevanju priložnosti in izzivov, ki jih prinašajo UTD, digitalna kultura in digitalni mediji.
Učni načrt je namenjen predvsem muzejem, arhivom, knjižnicam in drugim kulturnim ustanovam. Tako tistim, ki vzdržujejo kakovostno digitalno kulturo, kot tistim, ki se še učijo odpirati svoje zaklade potrošnikom.

Cilji:

• Povečati znanje in sposobnosti pri uporabi LOD za improvizacijo in inovacije v kulturnih storitvah in izkušnjah.
• Izboljšati kulturno dediščino kot odprto digitalno izobraževalno gradivo in orodja.
• Vzpostaviti, urediti in organizirati podatke z uporabo odprtih virov in gradiv, s posebnim poudarkom na muzejih, knjižnicah in arhivih.
• Vzpostaviti multidisciplinarne skupine za organizacijo, vodenje na umetnosti temelječih izobraževalnih dejavnosti in usposabljanj.