Digital Cultural Designer
oblikovalec je priložnost

Cilj projekta je tudi mladim odraslim predstaviti koncept odprtih podatkov ter jim omogočiti učenje in eksperimentiranje z odprtimi podatki, ki ustrezajo njihovim potrebam.

Naslov

Digital Cultural Designer

Trajanje

12.2020 - 11.2020

ID Projekta

2020-2-UK01-KA205-07946

Pridobitev kompetenc in razvoj digitalnih znanj in spretnosti mladih na področju kulture

Digitalni kulturni oblikovalec (DCD) vključuje razvoj in izboljševanje digitalnih veščin in kompetenc mladih, predvsem na področju kulture – in sicer prek inovativnih spletnih orodij in metod.
Partnerjev
Delovnih dni
Držav

Cilji

Vzpostaviti nacionalne strokovne skupine za upravljanje LOD na področju kulture.

Raziskava dejavnosti muzejev, knjižnic in arhivov ali drugih pilotnih projektov, ki mladim omogočajo upravljanje kulturnih izkušenj.

Izvajanje procesov organizacije odprtih podatkov in krepitev ozaveščanja o kulturi v različnih sektorjih.

Razvoj evropske mreže za mladinske organizacije, ki delujejo na kulturnih in tehnoloških področjih.

Financirano v okviru programa Erasmus+

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Naši partnerji

Konzorcij projekta DCD tvori šest partnerjev iz šestih različnih držav (Velika Britanija, Ciper, Italija, Slovenija, Litva, Islandija), katerih namen je okrepiti mladinsko digitalno podjetništvo.