Digitalni kulturni oblikovalec (DCD) je Erasmus+ projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija in si prizadeva razširiti in razviti digitalne spretnosti in kompetence mladih. Mlade odrasle bo seznanil s konceptom povezanih odprtih podatkov, da bi ti postali lažje dostopni in resnično odprti in dostopni mladim – v upanju, da bodo ti postali digitalni voditelji prihodnosti.

Za prihodnje desetletje se napoveduje več milijonov delovnih mest, ki bodo zahtevala napredna digitalna znanja in spretnosti. Hkrati pa v številnih državah napovedujejo pomanjkanje kvalificiranih delavcev – čeprav je mlajša generacija zrasla z računalniki, v resnici večina nima razvitih digitalnih spretnosti, pomembnih za opravljanje teh del. Glede na hiter razvoj tehnologije in način oblikovanja trga dela v zadnjih nekaj letih, to niti ni presenetljivo.

Projekt izvaja konzorcij šest organizacij iz šestih različnih evropskih držav. Glavna koordinatorica projekta je jezikovna šola Eurospeak (Združeno kraljestvo), preostali partnerji pa so iz Italije, Litve, Islandije, Cipra in Slovenije.

Partnerji so že pripravili priročnik, ki predstavi koncept digitalne kulture in povezanih odprtih podatkov, kako sta se spremenila v zadnjih nekaj desetletjih, obravnavan pa je tudi njun vpliv na trg dela. Priročnik je bil izdan septembra 2021 in je trenutno na voljo na spletnem mestu projekta (spodaj si lahko ogledate podrobnosti).

Drugi izdelek v pripravi je učni načrt, namenjen muzejem, knjižnicam in drugim kulturnim ustanovam. Kurikulum teži k širitvi znanja in uporabe povezanih odprtih podatkov za razvoj inovativnih rešitev na področju kulture. Učni načrt je trenutno v fazi razvoja in bo predvidoma objavljen septembra 2022.

Zavod Boter iz Slovenije prvenstveno deluje na področju kulture, ukvarja pa se tudi z mladinskim in prostovoljnim delom ter v svoje aktivnosti vključuje ranljive skupine prebivalstva. Z zagotavljanjem športnih, kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti za mlade si prizadeva za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja.

Če želite izvedeti več o tem projektu, obiščite našo spletno stran https://dcd-erasmus.site/. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku: facebook.com/DigitalCulturalDesigner.

Kategorije:

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.